حقوق زن خطا کار

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


به موجب قانون (ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی) قتل زن خطا کار توسط شوهر مجازاتی در پی ندارد. این ماده ی قانونی تأکید دارد بر اینکه:
"هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است."

قانون گذار ایرانی تعصب و حسادت را خاص مردان بر شمرده و برای زنی که شوهر خود را در بستر زن دیگری می بیند کمترین حقی قایل نشده است و برای زنی که در این شرایط مرتکب جرم می شود، تخفیف در مجازات را نپذیرفته است. ماده ی قانونی مورد بحث افشاگر بینش قانون گذار ایرانی است. به خوبی قابل فهم است که از نگاه او زن دارای عواطف و احساسات انسانی نیست و نمی تواند در مواردی که مواجه با خیانت شوهر می شود، برپایه ی احساس حسادت و تعصب از خود واکنش نشان بدهد. عدالت و انصاف حکم می کند این ماده قانونی حذف بشود. وقتی قانون را تبدیل به مجوز قتل می کنند دیگر نمی توان برای آن اعتبار و مشروعیت قایل شد.