« دکتر مارتین لوتر کینگ، جونیور | Main | نامه (1) »

کمیته های حقیقت یاب(2)

truth.gif

آرژانتین

کمیتۀ ملی رسیدگی به پروندۀ ناپدید شدگان که متشکل از 16 عضو بود توسط رییس جمهور وقت رئول الفونسین در روز شانزدهم ماه دسامبر 1983 تاسیس شد. در20 سپتامبر 1984 این کمیته گزارشی با نام " دیگر هیچ " منتشر کرد که در آن اطلاعات جدیدی دربارۀ 9000 تن از ناپدید شدگان سال های 1976 تا 1983 ارائه شده بود.

بولیویا

در روز 28 اکتبر 1982، هرنان سیلس سوعزو، رییس جمهور وقت، دستور داد تا کمیته ای ملی برای تحقیق درباره ناپدید شدن شهروندان بولیویایی در سال های 1967 تا 1982، تشکیل شود. این کمیته که متشکل از 8 عضو بود، گزارشی مقدماتی از ناپدید شدن 155 نفر تهیه کرد. اما تنها 3 سال پس از شروع به کار، این کمیته از
ادامه رسیدگی به این پرونده ها باز داشته شد و بدون انتشار گزارش نهایی به کار خود پایان بخشید.

چیلی

در ماه فوریۀ سال 1991 کمیته ملی 8 نفری حقیقت یاب و صلح جو، توسط رییس جمهور وقت پتریسیو آلوین تاسیس شد و گزارشی مفصل درباره موارد نقض حقوق بشرو ناپدید شدگان سال های 1973 تا 1990 منتشر کرد.

گواتمالا

کمیته تاریخی مدرک یابی در روز 23 جون 1994 تاسیس شد. این کمیته بر اساس قراردادهای صلح که دولت گواتمالا و بخش انقلابی گواتمالا بر سر آن به توافق رسیده بودند، شروع به کار کرد. مهمترین وظیفۀ این کمیته تحقیق و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در طی 36 سال حکومت نظامی بود. در طی مراسمی ویژه این کمیته گزارش نهایی خود با عنوان " گواتمالا: خاطرۀ سکوت" ، را در روز 25 فوریه 1999 در اختیار عموم قرار داد.

آفریقای جنوبی

در سال 1995 پارلمان آفریقای جنوبی کمیتۀ 17 نفری حقیقت یاب و صلح جوی این کشور را تاسیس کرد. این کمیته به منظور رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در دوران آپارتاید سال های 1960 تا 1994 تشکیل شد. این کمیته در طی جلسات عمومی در سراسر کشور از قربانیان نفض حقوق بشر در مقطع مذکور دعوت کرد تا تجربیات و داستان های خود را با کمیته در میان بگذارند. سپس این کمیته 7124 درخواست عفو از سوی مجریان موارد نقض حقوق بشر دریافت کرد که تا امروز مشغول رسیدگی به آنها است. همجنین کمیته ای برای همیاری قربانیان سال های گذشته و خانواده های آنها تشکیل شد. گزارش نهایی کمیته حقیقت یاب در اکتبر 1998 در حضور رییس جمهور این کشور، ماندلا به عموم ارایه شد.

Post a comment