« و فقر و فقر و فقر و فقر | Main | تست »

ترانه های ماندگار

persian music.jpg


من وقتی خیلی دلم برای ایران تنگ میشه، وب سایت بی بی سی فارسی را زیر و زبر می کنم. امروز خلاصه ای بسیار جالب از " ترانه های ماندگار" پیدا کردم:
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/12/051206_zon_evergreensong01.shtml

امیدوارم شما هم از از خواندن این مطب و از شنیدن گزیده هایی از ترانه های ماندگار لذت ببرید.

Comments

test

Post a comment