« پوزش | Main | چه ماه پرمصیبتی بود این ماه »

برنامۀ روز جهانی حقوق بشر دردانشگاه صنعتی شریف


باخبرشدم که تعدادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن اسلامی دانشگاه ، درنظر دارند برنامه ای درخور این روز در سالن جابربن حیان دانشگاه شریف برگزار کنند. علاقه مند شدم موضوع را با شما در میان بگذارم .

دانشجویان سه روز برنامه دارند و روزهای شنبه ، یکشنبه و دوشنبۀ هفتۀ آینده را به آن اختصاص داده اند. نمایشگاه عکس و کاریکاتور، پخش گستردۀ اعلامیۀ حقوق بشر درسطح دانشگاه ، معرفی مراکز فعال درزمینۀ حقوق بشردرایران ، پخش کلیپ های کوتاه مرتبط با حقوق بشر، برگزاری نمایشگاه کتتاب حقوق بشربا همکاری مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و مرکزمطالعات سازمان ملل و چند نهاد دیگر، به اضافۀ برگزاری سه کارگاه آموزشی با موضوعات " حقوق بشر" ،" حقوق بشر و زنان " و " حقوق بشر و کودکان " و همچنین سخنرانی آقای عمادالدین باقی درروز دوم از جمله برنامه های این مجموعۀ دانشجویی است .

دانشجویان ایرانی وارد قلمروی فعالیت های بنیادی درزمینۀ حقوق بشر شده اند. آنها از یک سو به افزایش سطح آگاهی مردم دربارۀ حقوق بشر یاری می رسانند، ازسوی دیگر دولت را نسبت به تعهدات بین المللی که برعهده دارد آگاه می سازند.


جوانانی که به ریشه های درد نزدیک شده اند ، بی گمان ایران را گلستان می کنند .

Comments

سلام
ريشه هاي درد خيلي عميق تر از اونجاييه كه ما جوونهابهش رسيديم. زمان همه جيز رو ثابت مي كنه.
سلامت باشين.

سلام ليلي عزيز. خوشحالم كه با وجود همه ي گرفتاري هانوشتن را از سر گرفتيد. مخلصيم

سلام ليلي عزيز. خوشحالم كه با وجود همه ي گرفتاري هانوشتن را از سر گرفتيد. مخلصيم

سلام ليلي عزيز. خوشحالم كه با وجود همه ي گرفتاري هانوشتن را از سر گرفتيد. مخلصيم

با سلام و عذرخواهی از تصدیع اوقات شریف، در صورت امکان فوراًمتن فارسی اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد را به نشانی بنده alireza.karbalaei@gmail.comایمیل فرمایید. قبلا از محبت شما ممنونم.
کربلائی

Post a comment