" /> مهرنوشت: October 2006 Archives

« July 2006 | Main

October 19, 2006

زندگی دانشجویی

پس از یک عمر سکوت می نویسم. وقت ندارم. همیشه دوست داشتم اگر وبلاگ می نویسم (البته اصلا خودم را وبلاگ نویس نمی پندارم چراکه وبلاگ نویسی یک کار مداوم است و من چندان در آن موفق نبوده و نخواهم بود) با تمرکز روی یک موضوع بنویسم.
به نظرم آن نقطۀ تمرکز را یافته ام. همان طور که مدتهاقبل گفتم پس از سال ها تأخیر و تردید به دانشگاه بازگشته ام. حدود یک ماه و نیم است که دانشجویی تمام عیار هستم. هنوز کمی گیج و گم هستم ولی به مراتب بهتر از روزهای اول می توانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم.
تجربه هایی که در زندگی جدیدم که به جرأت می توانم ادعا کنم بهترین دوران زندگی ام بوده (البته تا به امروز) و مقایسۀ دائمی آنچه امروز تجربه می کنم با موقعیت مشابه دوران دانشجویی (که بدترین دوران زندگی ام بود) در ایران مرا برآن داشته که در این مورد بنویسم. مقایسۀ زندگی دانشجویی از جنبه های گوناگون در کانادا و در ایران بنا بر تجبربیات شخصی خودم.